top of page
Lesreglementen TV Moordrecht 2023

Lesreglement Tennis-Alles-in-1 2023:

 • U heeft de keuze uit 2 pakketten.
  Standaardpakket

  - In het standaardpakket zitten 15 strippen.
  - Deze 15 strippen zijn naar eigen wens in te zetten op de vooraf vastgestelde lesmomenten.
  - De 15 strippen hebben een geldigheidsduur van 7 maanden, van januari t/m juli 2023.
  - De kosten voor het standaardpakket zijn €150,-
  - De betaling van het standaardpakket wordt verdeeld over de maanden januari t/m juli 2023 en zijn derhalve €21,43 per maand.
  - Als je het aantal strippen eerder hebt verbruikt dan het eind van de periode, kan je kiezen om tot eind van de periode niet meer te lessen of losse strippen bij te kopen.
  - De prijs van een losse strip is: €7,50

  Pluspakket
  - In het pluspakket zitten 30 (betaalde) strippen, maar er mag onbeperkt deelgenomen worden aan de vooraf vastgestelde lesmomenten
  - De 30 strippen hebben een geldigheidsduur van 7 maanden, van januari t/m juli 2023.
  - De kosten voor het pluspakket zijn €276,-
  - De betaling van het pluspakket wordt verdeeld over de maanden januari t/m juli 2023 en zijn derhalve €39,43 per maand.

•     Bij opgave voor een pakket gaat u een betalingsverplichting aan voor het gehele pakket. De
      betaling van dit pakket wordt verdeeld over het aantal maanden van de periode.

 • Opgave voor een pakket voor de 1e periode van 2023, dient te gebeuren vóór 05 januari 2023

​​

 

Schermafbeelding 2023-01-07 om 21.20.00.png

·       Tussentijds opzeggen of wijzigen van het pakket van de 1e periode is niet mogelijk.
Het gekozen pakket van de 1e periode kan voor de 2e periode opgezegd of gewijzigd worden. Dit dient schriftelijk te gebeuren voor 1 juli 2023. Is er op 1 juli 2023 geen opzegging of wijziging ontvangen, dan loopt het pakket van de 1e periode door in de 2e periode, startend op 1 augustus 2023.
 

·       De verantwoording voor het halen van het aantal strippen, ligt bij de cursist. Restitutie van cursusgelden is niet mogelijk.
 

·       In de vakanties (voorjaarsvakantie, meivakantie en zomervakantie) en op officiële feestdagen zijn er geen lessen, tenzij dit door de tennisschool wordt besloten. Buiten de schoolvakanties en officiële feestdagen om zijn er 22 lesweken verdeeld over de 7 maanden, waarin de cursist aan het benodigde aantal strippen kan komen.
 

·       De tennisschool zorgt voor voldoende lesmomenten, minimaal 50 verdeeld over de periode.
 

·       Lessen die uitvallen door afwezigheid van de trainer en/of weersomstandigheden worden pas ingehaald na de 7e uitgevallen les van de betreffende lesdag. Deze inhaallessen zullen plaatsvinden in (een van) de vakantieweken of op een door de tennisschool nader te bepalen datum.
 

·       Het lidmaatschap zit niet bij de maandelijkse prijs inbegrepen en wordt apart geïnd zodra deze is vastgesteld door de vereniging. Dit wordt gedaan aan de hand van prijs indexatie van 2022.

Overzicht lidmaatschapskosten 2022:

Schermafbeelding 2023-01-07 om 21.22.51.png

·       Per 5 cursisten in een leeftijdskleur, wordt er 1 lesmoment aangeboden/gecreëerd. Voorbeeld: in de leeftijdskleur rood zitten 10 cursisten, er worden derhalve 2 lesmomenten per week hiervoor aangeboden/gecreëerd.
 

·       Bij een structurele groepsgrootte van 7 of hoger op een lesmoment, wordt er een 2e trainer ingezet. Als een 2e trainer niet beschikbaar is, wordt er een extra lesmoment aangeboden. Structureel = als vaker dan 2x per maand de groepsgrootte 7 of hoger is geweest.
 

·       Een lesuur duurt 50 minuten.
 

•      Wanneer na meer dan 30 minuten de les wordt gestaakt in verband met de  
       weersomstandigheden, dan zal die les worden beschouwd als zijnde gegeven.
 

•      De lessen van de 1e periode 2023 gaan van start in week 3.
 

•      De trainer is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit
       voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten.
 

•      In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist de trainer, waarbij gestreefd wordt
       naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.
 

•      Cursisten gaan er mee akkoord dat zij e-mails krijgen over lessen, evenementen en andere
       activiteiten die TV Moordrecht of de trainer onderneemt.
 

•      De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen
       rechten aan deze gegevens worden ontleend.
 

·       Uiterlijk 17 juni 2023 wordt het lesreglement voor de 2e periode bekend gemaakt.
Men gaat akkoord met dit lesreglement als:
- op 1 juli 2023 geen schriftelijke opzegging van het pakket is ontvangen
- het pakket op 1 juli 2023 gewijzigd is voor de 2e periode.

Lesreglement extra lessen 2023:
 

 • De extra lessen worden aangeboden voor cursisten die een Tennis-Alles-in-1-pakket afgesloten hebben. Deelname aan alleen deze extra lessen is niet mogelijk.
   

 • Het extra aantal lessen is 15. Dit aantal staat vast, dit kan niet worden gewijzigd.

 • Bij opgave voor de extra lessen gaat u een betalingsverplichting aan voor 15 lessen. Restitutie van cursusgelden is niet mogelijk.
   

 • De betaling van de extra lessen wordt verdeeld over de maanden januari t/m juli 2023 en opgeteld bij het maandbedrag voor het Tennis-Alles-in-1 pakket.
   

 • Als extra les is er de keuze uit:
  - Privé-les
  - Duo-les
  - Groepsles

Schermafbeelding 2023-01-07 om 21.26.26.png
 • De extra lessen vinden plaats in de periode 6 maart t/m 8 juli 2023 en worden in overleg ingedeeld op een nader te bepalen dag en tijd op basis van de beschikbaarheid van de groep en de trainer.

 • Opgave voor de extra lessen van de 1e periode van 2023, dient te gebeuren vóór 19 januari 2023
   

 • In de vakanties (voorjaarsvakantie, meivakantie en zomervakantie) en op officiële feestdagen bepaald de tennisschool of de extra lessen wel of niet doorgaan. Dit zal uiterlijk een week voorafgaand aan de start van de vakantie of officiële feestdag worden doorgegeven.
   

 • Bij ziekte of afwezigheid van de trainer wordt de les ingehaald.
   

 • Ziekte of afwezigheid van de cursist zijn voor rekening van de cursist.
   

 • Voor de extra lessen geldt een regenregeling: Bij onwerkbaar weer of onbespeelbare banen komt de eerste les voor rekening van de cursist, de tweede voor rekening van de trainer, de derde voor de cursist enzovoort.
   

 • Een lesuur duurt 50 minuten.
   

•      Wanneer na meer dan 30 minuten de les wordt gestaakt in verband met de  
       weersomstandigheden, dan zal die les worden beschouwd als zijnde gegeven.
 

•      De trainer is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit
       voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten.
 

•      In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist de trainer, waarbij gestreefd
       wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.
 

•      Cursisten gaan er mee akkoord dat zij e-mails krijgen over lessen, evenementen en andere
       activiteiten die TV Moordrecht of de trainer onderneemt.
 

•      De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen
       geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.

Uiterlijk 17 juni 2023 wordt het lesreglement voor de 2e periode bekend gemaakt met het aanbod voor de extra lessen.
 

bottom of page